Certificatie

Textielreiniging  De Reu - Waarschoot - Certificatie

RABC

Wasserij De Reu werkt sinds 2013 conform de Europese norm EN 14065 RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control). Deze norm is opgezet om de microbiologische kwaliteit van uw wasgoed te verzekeren. Dit om tegemoet te komen aan de steeds strengere eisen opgelegd door de voedingsindustrie en de zorgsector.

Controle

Onze werknemers hebben de kennis en het materiaal om de microbiologische kwaliteit van uw wasgoed te garanderen.  Deze garantie kunnen wij u bieden door strenge controles uit te voeren op de verschillende processen:

  • Zo worden er driemaandelijkse  procescontroles uitgevoerd om te toetsen of aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Badstromen, temperatuurinstellingen, dosering van de chemicaliën en de afdodingsfactor worden onder de loep genomen.
  • Maandelijks worden er interne kiemcontroles uitgevoerd met behulp van Rodac-plaatjes (type T  voor totaal kiemgetal, type E  voor Enterobacteriaceae en type S voor Staphylococcus) voor de eindprodukten en de werkplaatsen. Het bedrijfswater wordt bacteriologisch gecontroleerd m.b.v. petrifilm. Deze monsters worden geanalyseerd op de aanwezigheid van kolonie vormende eenheden (KVE). Het resultaat wordt afgetoetst aan de Richtlijn van de Hoge Gezondheidsraad en de Certex-norm.
  • 2 maal per jaar  wordt er ook een externe controle uitgevoerd. De resultaten van deze controles zijn doorslaggevend voor het behoud van het RABC-attest.
  • De resultaten worden gerapporteerd door de RABC-verantwoordelijke. Onze werknemers registreren elke ontsmettingsbeurt van hun werkplaats. Al deze documenten worden bewaard in het RABC-handboek, samen met de procedures en de risico-analyse.

Conclusie

Onze analyseresultaten tonen aan dat textielreiniging De Reu een zeer goede hygiënische kwaliteit van het gereinigd textiel aflevert. Uw wasgoed is dus bij ons in goede, hygiënische handen!

Back to Top